Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


- Huurder stemt in met de stallingvoorwaarden op het moment dat het object wordt gebracht en de voorwaarden worden onder tekent.

- De prijs van het gestalde object wordt vastgesteld, door de lengte, inclusief dissel en fietsendrager

- Tarieven staan op de website. Wij behouden ons het recht het tarief jaarlijks aan te passen.

-  Voor Caravans geldt 1 keer brengen en 1 x halen, tenminste 3 dagen van te voren telefonische overleggen.
   Meerdere keren halen en brengen is mogelijk tegen 15 euro contant betaald.

- De stallingovereenkomst wordt aangegaan voor een jaar, in principe van 1 september tot 1 september. Zonder expliciete zegging wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor de volgende periode.

- De stallingovereenkomst kan wederzijds opgezegd worden met inachtneming van en opzegtermijn van 2 maanden.

- Het spreekt vanzelf dat de huurprijs betaald moet zijn voor de caravan of camper gehaald kan worden.

- Gasflessen dienen te worden verwijderd, zo ook andere brandgevaarlijke stoffen.

- Stalling geschiedt geheel op eigen risico.

- Het object dient door de eigenaar naar behoren verzekerd te zijn.

- Het gestalde object mag en kan alleen door verhuurder worden verplaatst, zowel in stalling zetten en eruit halen. 
 Tolleane 1  
 9241 WH  
 Wijnjewoude  
 
06-29285920      

 
www.tolleanecaravanstalling.nl